De Nederlandse Onderwatersport Bond
Deze Bond is aangesloten bij de CMAS, de oudste organisatie die zich bezig houdt met duikopleidingen.

 

NOB

Komt binnen uw verenging een brevet niet aan bod, of bent u lid van de ASA. Dan kunt u bij ons de volgende brevetten halen:
1*  Het beginners brevet te vergelijken met Open Water van PADI.
2* Het vervolg. Een 2* duiker kan over al ter wereld duiken binnen de grenzen van zijn brevet.
3* incl. redden: Redden is een aparte module, maar dient gehaald te worden voor dat u aan het 3* brevet begint.

Een 3* duiker is een volledig opgeleide duiker. Hij assisteert de instructeur tijdens opleidingen, en is een voorbeeld voor de andere leden van de club.
Om met ons mee het water in te gaan moeten er een tweetal formulieren ingevuld en ondertekend worden. Een verklaring van begrip en een eigen medische verklaring. In de medische verklaring wordt  gevraagd of u aan één of meerdere ziekten lijdt of hebt geleden, dan wel geopereerd bent, etc. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, is er geen medische grond om niet te kunnen duiken. Bent u genoodzaakt één van de vragen met ‘ja’ te beantwoorden, dan moet de instructeur beoordelen of duiken voor u mogelijk is. Bekijk dus vooraf deze medische verklaring, deze vindt u hier. Als u een van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, neem dan, om teleurstelling te voorkomen,  een verklaring van een arts (bijv. uw huisarts) mee, waarin de arts verklaart dat er geen medische bezwaren bestaan aan het beoefenen van de duiksport. Mocht u hierover twijfels hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.